DOMOV VSEBINA NAVODILA UREDNIŠTVO ENGLISH
 UREDNIŠKI ODBOR | UREDNIŠTVO SKOZI ČAS | POROČILA, ZAPISNIKI | FOTOGALERIJA
UREDNIŠKI ODBOR

Glavna in odgovorna urednica
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org.
obzornik@zbornica-zveza.si
bskelasavic@fzab.si

Urednik, izvršni urednik
viš. pred. dr. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org.

Urednica, tehnična urednica
Martina Kocbek Gajšt , univ. dipl. bibl., mag. menedž. vseživlj. izobr.

Uredniški odbor
viš. pred. mag. Branko Bregar, dipl. zn.
Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenija

doc. dr. Simona Hvalič Touzery, univ. dipl. soc.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija

dr. Sonja Kalauz, viš. med. ses., prof. defektol.
Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška

viš. pred. Igor Karnjuš, dipl. zn., mag. zdr. neg.
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

asist. Petra Klanjšek, mag. zdr. nege, spec. manag.
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

mag. Klavdija Kobal Straus, dipl. m. s., spec.
Dom upokojencev Idrija, Slovenija

Martina Kocbek Gajšt , univ. dipl. bibl., mag. menedž. vseživlj. izobr.
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

doc. dr. Andreja Kvas, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

doc. dr. Mateja Lorber, viš. med. ses., univ. dipl. org.
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

doc. dr. Miha Lučovnik, dr. med.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Slovenija

doc. dr. Polona Mivšek, dipl. bab.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenija

Fiona Murphy , PhD, MSN, BN, RGN, NDN, RCNT, PGCE(FE), Associate Professor
Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika Britanija

Alvisa Palese , DNurs, MSN, BCN, RN, Associate Professor Nursing Science
Udine University, School of Nursing, Italija

viš. pred. dr. Mirko Prosen, dipl. zn., univ. dipl. org.
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

izr. prof. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih.
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Slovenija

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija

viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl. m. s., ET
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

Debbie Tolson , PhD, MSc, BSc (Hons), RGN, FRCN, Professor
University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika Britanija

Lektorica za slovenščino
mag. Ana Božič, univ. dipl. slov. in spl. jez.

Lektoriranje angleščine
Zvezda enajst , prevajalska agencija

 

 
 
OPEN JOURNAL SYSTEM
ISKANJE PO STRANEH
ISKANJE PO ČLANKIH
NAROČILNICA
POGOSTA VPRAŠANJA
POVEZAVE
KONTAKT
 
Uporabniške strani

Nov uporabnik
Pozabil sem geslo

 
Zbornica - Zveza
 
 
Anketa
  Na katerem mediju prebirate najpogosteje prispevke iz Obzornika zdravstvene nege?

     
Arhiv anket
 
Sledite nam
 
 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 544 54 80
E: tajnistvo@zbornica-zveza.si